Προϊόντα


       

ΑΕΡΙΑ :
Εμφιάλωση
 • Οξυγόνο (O2)
 • Ασετυλίνη (διαλυμένη) (C2H2)
 • Argon (Ar)
 • Atal (Μείγμα συγκολλήσεως CO2)
 • Άζωτο (N2)
 • Διοξείδιο του Ανθρακα (CO2)

Εμπορία
 • Ήλιον (He)
 • Υδρογόνο (H2)
 • Πρωτοξείδιο του Αζώτου (N2O)
 • Αιθυλένιο (C2H4)
 • Διοξείδιο του Θείου (SO2)
 • Αέρια & Μίγματα Εργαστηριακά
  διαφόρων Αερίων
 • Συστοιχίες Οξυγόνου και Αζώτου
 • Ιατρικό Οξυγόνο
 • Προπάνιο

ΥΓΡΑ :
 • Οξυγόνο (Ο2)
 • Άζωτο (N2)

   

ΔΟΧΕΙΑ ΥΓΡΩΝ :    

ΦΙΑΛΕΣ :    

ΞΗΡΟΣ ΠΑΓΟΣ :    
   
Η ΕΒΟΞΑ εμπορεύεται ξηρό πάγο σε στερεά μορφή για διάφορες χρήσεις ψύξης ακόμα και διακόσμησης.