Δημοσιεύσεις


   
Η ΕΒΟΞΑ ιδρύθηκε το 1964 με την μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία Οξυγόνου Ασετυλίνης και Πεπιεσμένου Αέρα.