Υπηρεσίες


Η ΕΒΟΞΑ λειτουργεί ως "Κέντρο Επανελέγχου Φιαλών" αναγνωρισμένο απο το Υπουργείο Ανάπτυξης υπο την εποπτεία της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για τις παρακάτω δραστηριότητες:
  • Δοχεία πίεσης άνευ ραφής εκ χάλυβος

  • Δοχεία πίεσης ασετυλίνης

  • Δοχεία πίεσης άνευ ραφής εξ αλουμινίου
   
  • Ηλεκτροσυγκολήσεις
  • Ημιαυτόματες Μηχανές TIG, MIG & PLASMA
  • Εργαλεία Κοπής
  • Εργαλεία Κολλήσεως
  • Σύρματα Συγκόλησης