Μηχανές - Εργαλεία


ΥΛΙΚΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ


   
Η ΕΒΟΞΑ παράγει, εμπορεύεται και εμφιαλώνει αέρια για πολλές χρήσεις στην βιομηχανία, την υγεία κ.α.